Dopłaty do kukurydzy: INSTRUKCJA wypełnienia wniosku KROK po KROKU

Ministerstwo rolnictwa podkreśliło, że 2023 r. To kolejny bardzo trudny rok dla polskich producentów kukurydzy. Podmioty skupowe nie wykazują zainteresowania zakupem kukurydzy od rolników, podchodzą do transakcji bardzo ostrożnie mając na uwadze wysokie koszty suszenia i jednoczesny brak perspektyw na wzrost cen kukurydzy suchej. Wczoraj (27 stycznia) podczas posiedzenia sejmowej komisji wiceminister rolnictwa Stefan Krajewski poinformował jednak, że ARiMR planuje wydłużenie terminu składania wniosków o dopłaty do kukurydzy do 15 marca. Rolników Agencja wysłała pisma informujące o przedłużeniu terminu na wydanie decyzji.

Do kiedy wniosek o dopłatę do kukurydzy?

​Roman Kondrów, przedstawiciel Podkarpackiej Oszukanej Wsi poinformował nas, że na dopłaty do kukurydzy ma być przeznaczone 0,5 mld zł. Z uwagi na nasycenie rynku, aby sprzedać ziarno trzeba organizować transporty na duże odległości i umawiać się na odbiory albowiem sytuacja zmienia się z dnia na dzień i w każdej chwili skup może być wstrzymany. Niektórzy rolnicy rozważają pozostawienie kukurydzy na polach. Pomocy, nie przyznaje się producentowi rolnemu będącemu jednocześnie podmiotem skupującym zboża w związku z prowadzoną przez ten podmiot produkcją zwierzęcą w odniesieniu do sprzedaży danego rodzaju zbóż, które zostały zakupione przez ten podmiot. Druga kwestia to ceny, które delikatnie mówiąc, nie satysfakcjonują, szczególnie przy obecnych kosztach produkcji.

Ponad 666 mln na kontach rolników – dopłaty do kukurydzy

O zasadach, stawkach i naborze pisaliśmy TUTAJ. Jeżeli wynikająca ze złożonych wniosków kwota pomocy przekroczy przewidzianą na dofinansowanie pulę środków, wówczas do wyliczenia pomocy zostanie zastosowany współczynnik korygujący. Przesunięcie terminu naboru spowoduje jednak, że rolnicy później otrzymają dopłaty do zbóż. Co prawda wiceminister rolnictwa Stefan Krajewski zapewniał w kwietniu, że wsparcie będzie wypłacone do końca maja, ale wiadomo już, że termin ten jest nierealny.

Dopłaty do mokrej kukurydzy – wciąż można składać wnioski

Natomiast stawki będą zróżnicowane – napisała świeżo upieczona minister rolnictwa. Czy Mateusz Morawiecki zdąży podpisać omawianą nowelizację? Przypomnijmy, w poniedziałek 11 grudnia premier Mateusz Morawiecki wygłosi w Sejmie swoje exposé. Na godzinę 15 zaplanowano głosowanie nad wotum zaufania dla “dwutygodniowego” rządu PiS, uformowanego po październikowych wyborach parlamentarnych. To pole wypełniają rolnicy, którzy otrzymali pomoc publiczną na ten sam cel.

Pszenica droższa nawet o 130 zł. Jakie są ceny zbóż i rzepaku?

Rolnicy, którzy złożyli wnioski o taką pomoc – a jest ich ponad 34 tys. – w  związku z nowelizacją przepisów będą mogli złożyć zmiany do wniosków. Stosowne dokumenty zostaną opublikowane wkrótce. Zgodnie z projektowanymi przepisami zakup danego buhaja będzie mógł zostać objęty pomocą tylko raz. Powyższa pomoc będzie udzielana w formule pomocy de minimis w rolnictwie do wysokości środków przewidzianych na ten cel w planie finansowym ARiMR.

Kukurydza najtańsza była w regionie wschodniej. Opisana sytuacja to wciąż skutek nadmiernego przywozu zbóż z Ukrainy do Polski. Zalanie rynku polskiego zbożami, głównie kukurydzą z Ukrainy, doprowadziło do problemów zarówno producentów rolnych, jak i podmiotów skupowych i wciąż ma odbicie w sytuacji jaka panuje na rynku.

Pomoc będzie wypłacana na rachunek producenta kukurydzy wskazany w krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności. Budżet na realizację wsparcia wynosi 1 mld zł. ARiMR przyjmuje wnioski o pomoc finansową dla producentów rolnych, którzy ponieśli dodatkowe koszty w wyniku braku stabilizacji na rynku pszenicy, gryki lub kukurydzy spowodowanej agresją Federacji Rosyjskiej wobec Ukrainy. Wnioski można składać bezpośrednio w kancelarii biur powiatowych, drogą listowną (np. za pośrednictwem Poczty Polskiej) lub przez platformę ePUAP lub przy pomocy usługi mObywatel na stronie gov.pl. O pomoc mogą się ubiegać podmioty prowadzące skup lub obrót kukurydzą, które między 15 września a 31 grudnia 2022 r. Nabyły od rolników mokrą kukurydzę i w wyniku braku stabilizacji na rynku przez wojnę na Ukrainie poniosły dodatkowe koszty.

W mojej ocenie ta kwota nie wystarczy, aby zaspokoić potrzeby rolników w całym kraju – mówił Kondrów. Spokojnie, projekt będzie obejmował wszystkie województwa, ze zróżnicowaniem jak w poprzednich Euro: EUR/USD (EUR=X) Pair Was Little Changed Ahead Of An Important Speech By Jerome Powell dotacjach. Poinformowałam natomiast jakie były postulaty protestujących. Jak już Pan podaje to proszę o najbardziej szczegółowy tweet. Wg danych z ARiMR w Polsce kukurydzę uprawia ok. 260 tys.

Przypomnijmy, nowe dopłaty do kukurydzy “wywalczyli” rolnicy protestujący na granicy w Medyce. Co ważniejsze, termin przyznania pomocy wyznaczono do końca roku, czyli do 31 grudnia 2023 r. Niektórzy rolnicy zastanawiają się też, czy w ogóle otrzymają dopłaty do kukurydzy, skoro za chwilę zmieni się rząd. Rolnicy obawiają się jednak, że jeśli dopłaty będą powiązane z obowiązkiem sprzedaży w określonym terminie, to spowoduje to wysyp ofert sprzedaży suchej kukurydzy, przez co jej ceny spadną jeszcze bardziej. Pomoc jest wypłacana na rachunek wnioskodawcy wskazany w krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności, w tzw. Wiceminister Stefan Krajewski poinformował też, że zbiory kukurydzy w Polsce w bieżącym sezonie, zgodnie z szacunkiem GUS, mogą być historycznie wysokie i wynieść nawet ok. 9,2 mln ton (o ok. 8% więcej od ubiegłorocznych).

Średnia krajowa cena kukurydzy „mokrej” w październiku br. W związku z tym, że wynikająca ze złożonych wniosków kwota zapotrzebowania na wsparcie przekroczyła puli środków przewidzianej na dofinansowanie, przy obliczaniu wysokości wsparcia nie było konieczności stosowania ułamkowego współczynnika korygującego. ARiMR ma czas na wypłatę pomocy dla producentów kukurydzy do końca czerwca 2024 roku. Jednak ministerstwo rolnictwa zapewnia, że pomoc wypłaci jak najszybciej, tak aby rolnicy mieli do dyspozycji gotówkę na początku nowego sezonu. Roku KRIR zwrócił się do resortu rolnictwa z wnioskiem, aby stawki planowanych dopłat do kukurydzy były jednolite w całym kraju.

Jak informuje Zarudzki, resort rolnictwa zwrócił się do KE o przyznanie zwiększonej części pomocy krajowej. A zatem potrzebna jest zmiana zapisu we wspomnianym wyżej rozporządzeniu (UE), która umożliwi Agencji przyznanie pomocy wszystkim, którzy Citypoint Trading Forex Broker-przegląd się do niej kwalifikują. Resort zakłada zrealizowanie zaległych płatności do końca września. Na bardzo niskie ceny skupu kukurydzy mokrej oferowane na wschodzie Polski. Pojawiły się nawet sugestie, że firmy skupujące sztucznie zaniżają ceny.

Co prawda, W tym czasie placówki Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa były otwarte dłużej niż zazwyczaj, ale mimo wszystko wymagało to od rolników szybkiego działania. Wysokość wsparcia będzie stanowiła wynik mnożenia stawki pomocy (200 zł) i liczby ton mokrej kukurydzy nabytej w ww. Ponadto 31 lipca zakończył się nabór wniosków o przyznanie pomocy do zbóż (innych niż pszenica i gryka), nasion rzepaku i rzepiku oraz kukurydzy. Łącznie do Agencji wpłynęło ponad 130 tys.

Warunkiem otrzymania pomocy jest spełnianie kryterium mikro-, małego lub średniego przedsiębiorstwa i złożenie wniosku o dopłaty bezpośrednie za poprzedni rok, w którym wykazano uprawy kukurydzy. Przepisy nie wymagają załączania do wniosku Dziś postęp w Indiach Wiadomości zrobił dokumentów potwierdzających sprzedaż kukurydzy. Wysokość pomocy będzie ustalana jako iloczyn deklarowanej przez producenta rolnego we wniosku o przyznanie płatności bezpośrednich, o których mowa w ustawie z dnia 8 lutego 2023 r.

 1. To kolejny bardzo trudny rok dla polskich producentów kukurydzy.
 2. Rozporządzeniem, nabór wniosków na dopłaty do sprzedanych zbóż ma potrwać do 5 czerwca br.
 3. Ponieważ wynikająca z zadeklarowanego zapotrzebowania kwota nie przekroczyła limitu (1 mld zł), nie będzie współczynnika korygującego.
 4. Więcej informacji zostało zawartych w instrukcji wypełniania wniosku.

Został zatwierdzony przez Komisję Europejską. Stało się to w ramach pomocy państwa na wypadek kryzysu. Chodzi o pomoc producentom kukurydzy, którzy mają kłopoty finansowe na skutek wojny w Ukrainie. Minister Anna Gembicka za pośrednictwem mediów społecznościowych uspokaja jednak producentów kukurydzy. Wyjaśniła im, że dziś zaproponuje konkretny projekt, łącznie ze stawkami.

W ciągu pierwszych pięciu dni złożono 6,1 tys. Ostatecznie o taką pomoc ubiegało się w tegorocznym naborze ponad 172 tys. Przesunięciu prawdopodobnie ulegnie termin zakończenia naboru z 5 czerwca (taka data jest w rozporządzeniu) na późniejszy. Ciężko sobie wyobrazić, by rolnicy dostali tylko tydzień czy 10 dni na złożenie wniosku, zwłaszcza że po drodze wypada Boże Ciało, kiedy to biura ARiMR będą zamknięte. A zatem każda z tych firm otrzyma 200 zł dopłaty do tony kukurydzy 2023 mokrej zakupionej od polskich rolników po żniwach.

Ta pomoc finansowa skierowana była do rolników zajmujących się uprawą kukurydzy zagrożonych utratą płynności finansowej w związku z ograniczeniami na rynku rolnym spowodowanymi agresją Rosji na Ukrainę. Warunek otrzymania wsparcia to spełnianie kryterium mikro-, małego lub średniego przedsiębiorstwa i złożenie wniosku o dopłaty bezpośrednie za poprzedni rok, w którym wykazano uprawy kukurydzy. Od ubiegających się o te środki nie wymagano składania dokumentów potwierdzających sprzedaż kukurydzy. Ta pomoc finansowa skierowana była do rolników zajmujących się uprawą kukurydzy zagrożonych utratą płynności finansowej w związku z ograniczeniami na rynku rolnym spowodowanymi agresją Federacji Rosyjskiej na Ukrainę. Warunek otrzymania pomocy to spełnianie kryterium mikro-, małego lub średniego przedsiębiorstwa i złożenie wniosku o dopłaty bezpośrednie za poprzedni rok, w którym wykazano uprawy kukurydzy.

ARiMR wciąż jeszcze nie ogłosiła terminu naboru wniosków o dopłaty do zbóż. Wystartował nabór wniosków na dopłaty do kukurydzy za 2023 r. O które tak długo postulowali protestujący rolnicy.

Systemie ewidencji producentów były aktualne. Więcej informacji zostało zawartych w instrukcji wypełniania wniosku. „Czy na Wnioskodawcy ciąży obowiązek zwrotu kwoty stanowiącej równowartość udzielonej pomocy publicznej, co do której Komisja Europejska wydała decyzję o obowiązku zwrotu pomocy?

Jak poinformował resort rolnictwa, wnioski o dopłaty do kukurydzy za 2023 r. W biurze powiatowym Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR) na formularzu udostępnionym na stronie Agencji. Nabór wniosków odbył się między 21 a 29 lutego 2024 r. Ponieważ wynikająca z zadeklarowanego zapotrzebowania kwota nie przekroczyła limitu (1 mld zł), nie będzie współczynnika korygującego. Wczoraj MRiRW oraz ARiMR poinformowały, że rusza bardzo krótki nabór wniosków o dopłaty do kukurydzy.

Warunkiem jest potwierdzenie transakcji dokonanej od 15 września do 31 grudnia 2022 r. Dopłaty do kukurydzy są wynikiem protestu, który miał miejsce kilka tygodni temu na granicy polsko-ukraińskiej. Akcję protestacyjną ogłoszono w związku z panującą na naszym rynku sytuacją zaistniałą w wyniku wojny rosyjsko-ukraińskiej. Rolnicy z Podkarpackiej Oszukanej Wsi przyłączyli się do protestu przewoźników i ogłosili swoje postulaty. Najważniejszym z nich było uruchomienie dopłat do kukurydzy. Polski wniosek o dopłaty do kukurydzy 2024 r.

Este artigo pode ser interessante para alguém que você conhece, compartilhe!

fale com a kos

Por telefone

WhatsApp

Nas redes

por e-mail

Clique sobre o departamento

Saiba como chegar

Rua Maria Leonor, 500
Centro Diadema, SP

Catálogo 2021

Baixe a última versão do nosso catálogo. Por favor, informe seu nome e e-mail.

fale com a kos

Compras

henrique.engenharia@godks.com.br

Se desejar, envie um e-mail agora

Por telefone

WhatsApp

Nas redes

fale com a kos

Marketing

marketing@kos.com.br

Se desejar, envie um e-mail agora

Por telefone

WhatsApp

Nas redes

fale com a kos

Financeiro

cobranca@kos.com.br

Se desejar, envie um e-mail agora

Por telefone

WhatsApp

Nas redes

fale com a kos

comercial 

kos@kos.com.br

Se desejar, envie um e-mail agora

Por telefone

WhatsApp

Nas redes

fale com a kos

RH

rh2@godks.com.br

Se desejar, envie um e-mail agora

Por telefone

WhatsApp

Nas redes

solicite um orçamento

Utilize o formulário abaixo para solicitar seu
orçamento. Para mais itens, entre em contato conosco pelo WhatsApp.

  solicite um orçamento

  Utilize o formulário abaixo para solicitar seu
  orçamento, nossa equipe entrará em contato com
  você em até 24 horas.

   Iniciar Bate Papo
   1
   Atendimento Kos
   Fale com a Kos
   Olá, para tirar dúvidas ou solicitar um orçamento pelo whatsapp, inicie uma conversa agora mesmo.